PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie
zaprasza na kurs dotyczący prowadzenia:

PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Prowadząca: Pani Małgorzata Chojnowska - doradca podatkowy

Program planujemy zrealizować w ciągu 30 godzin wykładowych wg następującego harmonogramu:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
a. podmioty gospodarcze uprawnione do prowadzenia PKPiR

2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych - omówienie podstawowych regulacji prawnych
a. podstawowe definicje ( działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania, źródła przychodów )
b. obowiązek podatkowy
c. przychody z działalności gospodarczej
d. koszty uzyskania przychodu
e. ewidencja zdarzeń dotyczących działalności gospodarczej

3. Przychody i koszty w kontekście ustawy o VAT
a. podatnicy VAT ( wybór, obowiązek )
b. podstawowe zasady działania podatku VAT
c. obowiązek podatkowy i podatek należny
d. zasady odliczania podatku VAT naliczonego
e. powiązania kosztów podatkowych z prawem do odliczenia podatku VAT
f. ewidencje VAT

4. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
a. dowody księgowe ( uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o VAT, rozporządzenia o prowadzeniu PKPiR )
b. wzór księgi przychodów i rozchodów
c. zasady dokonywania zapisów w księdze ( z uwzględnieniem przepisów ustawy podatkowej i ustawy o podatku VAT )
d. przykłady

5. Inne ewidencje obowiązkowe
a. ewidencja środków trwałych
b. ewidencja wyposażenia
c. ewidencja wynagrodzeń
d. ewidencja przebiegu pojazdu

6. Zasady rozliczeń z ZUS
a. osoby prowadzącej działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników
b. osoby prowadzącej działalność i zatrudniającej pracowników
c. spółek osobowych

7. Deklaracje podatkowe
a. rodzaje deklaracji ( PIT, VAT )
b. terminy składania

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:

Kurs ma charakter stacjonarny i obejmuje 30 godzin zajęć. Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu, w środę ( pięć spotkań ) w wymiarze po 6 godzin lekcyjnych ( w godzinach od 15:00 do 20:00 ). 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu w formie testu pisemnego. Ocena pozytywna uzyskana z egzaminu będzie dawać podstawę do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.


Cena szkolenia oraz materiałów szkoleniowych wynosi 770zł
( z możliwością płatności w dwóch ratach )

Planowany termin szkolenia:
I kwartał 2017r.Zapraszamy również na 6-godzinny kurs komputerowy
z zakresu obsługi programu "Ala"
( pomocny przy prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów )

Szczegóły tutaj