Aktualności

Excel dla średniozaawansowanych

23 i 25 luty 2016r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenie z obsługi programu MS Excel - w wersji dla średniozaawansowanych. Szczegóły w załączeniu.

więcej »

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

26 luty 2016r.

Zapraszamy na warsztaty podczas których omówione zostaną zasady sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Spotkanie poprowadzi Pani Iwona Kowalczyk. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

więcej »

Podatek VAT w 2016r. oraz aktualne problemy interpretacyjne

2 marca 2016r.

SKwP O/O w Szczecinie zaprasza na szkolenie z Panem Robertem Gochem nt. podatku VAT w 2016r. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

więcej »

Excel dla zaawansowanych

8 i 10 marca 2016r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenie z obsługi programu MS Excel - w wersji dla zaawansowanych. Szczegóły w załączeniu.

więcej »

Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości

KODEKS ETYKI

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zajmuje się upowszechnianiem pierwszego, profesjonalnego „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”. Jest on wynikiem pracy szerokiego grona wybitnych specjalistów i autorytetów z dziedziny rachunkowości. Treść kodeksu dostępna jest na stronie internetowej www.skwp.pl

więcej »

Wysokość składki dla członków zwyczajnych

SKŁADKI

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie informuje, że wysokość składki członkowskiej za rok 2016 wynosi 30zł. Prosimy osoby, które jeszcze nie dokonały wpłaty o uregulowanie należności w kasie Biura lub na konto.

więcej »

Wysokość składki dla członków wspierających

SKŁADKI

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie zwraca się z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej za 2016r. w wysokości 150 zł. Należność można uregulować w kasie Biura lub na konto.

więcej »

Koło Sympatyków Rachunkowości

UWAGA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie zaprasza do odwiedzenia strony "Koła Sympatyków Rachunkowości" http://sites.google.com/site/ksrskwp

MAMY AKREDYTACJĘ !!!

AKREDYTACJA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie informuje, że decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy AKREDYTACJĘ dla kształcenia w zakresie i formach pozaszkolnych takich jak...

więcej »