Aktualności

Obligatoryjne szkolenie biegłych rewidentów

Listopad 2016r.

SKwP O/O w Szczecinie zaprasza biegłych rewidentów na coroczne szkolenie obligatoryjne. Szczegóły znajdują się w załączniku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

więcej »

GRATULUJEMY NAGRODY !!

Uprzejmie informujemy, że Prezes SKwP Oddziału Okręgowego w Szczecinie Pan dr hab. Stanisław Hońko znalazł się w gronie laureatów konkursu na najlepszą pracę z dziedziny rachunkowości. Wręczenie nagrody im. prof. Zbigniewa Messnera - za pracę habilitacyjną - odbędzie się w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie - dnia 4 lipca 2016r. Nagrodę przyznał Zarząd Główny i Rada Naukowa SKwP. Gratulujemy !

Wysokość składki dla członków zwyczajnych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie informuje, że wysokość składki członkowskiej za rok 2016 wynosi 30zł. Prosimy osoby, które jeszcze nie dokonały wpłaty o uregulowanie należności w kasie Biura lub na konto.

więcej »

Wysokość składki dla członków wspierających

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie zwraca się z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej za 2016r. w wysokości 150 zł. Należność można uregulować w kasie Biura lub na konto.

więcej »

Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zajmuje się upowszechnianiem pierwszego, profesjonalnego „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”. Jest on wynikiem pracy szerokiego grona wybitnych specjalistów i autorytetów z dziedziny rachunkowości. Treść kodeksu dostępna jest na stronie internetowej www.skwp.pl

więcej »

Koło Sympatyków Rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie zaprasza do odwiedzenia strony "Koła Sympatyków Rachunkowości" http://sites.google.com/site/ksrskwp

MAMY AKREDYTACJĘ !!!

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie informuje, że decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy AKREDYTACJĘ dla kształcenia w zakresie i formach pozaszkolnych takich jak...

więcej »